Lhotse Software

Aktualizacja
19 kwietnia 2014

Strona główna
Opis programu
Nowości
Pobranie plików
Cennik
Rejestracja
Dla dystrybutorów
Informacje o firmie
Użyteczne programy
Użyteczne adresy


Konsorcjum OP-INFO

KALKULATOR PODATKOWO-ODSETKOWY

Kalkulator podatkowo-odsetkowy jest programem pozwalającym na obliczanie podatku dochodowego na podstawie dochodu osiągniętego w danym roku oraz odsetek od przeterminowanych płatności zarówno według stawek ustawowych jak i podatkowych. Możliwe jest również liczenie w tył. Wpisanie podatku oblicza dochód, jaki musi być osiągnięty, aby tej wysokości podatek zapłacić. Wpisanie sumy przeterminowanej wpłaty rozbija ją na kwotę główną i należne odsetki.

 

Program:
Wersja:
Data:
Rozmiar:
Czas pobrania:
Wymagania:
Status:

Kalkulator podatkowo-odsetkowy
4.61
19.04.2014
186 KB
Poniżej 2 sekund przy prędkości 1 Mb/s
Windows XP/Vista/7/8/8.1 (32/64-bit)
Bezpłatny

Kliknij, aby pobrać plik...


Copyright © 1992-2014 Lhotse Software. Wszelkie prawa zastrzeżone.