Skład

W skład konsorcjum wchodzą następujące firmy:
Atmoterm Lhotse Software
BlueSoft OPI
Infra Tensoft