Misja

W związku z postępujacym procesem informatyzacji życia publicznego i coraz śmielszym wkraczaniem technik informatycznych do instytucji użytku publicznego wśród opolskich firm informatycznych powstała idea połączenia sił w celu wdrożenia nowych technologii w lokalnych urzędach i instytucjach.

Celem statutowym konsorcjum, zawartym w umowie jest:

  • Wspólne przygotowanie i złożenie oferty na budowę społeczeństwa informacyjnego w województwie opolskim zgodnie ze specyfikacją zamówienia publicznego do przetargu na wykonanie tej pracy.
  • Wspólne wykonanie prac wymienionych w poprzednim punkcie, w przypadku gdy zamawiający wybierze do realizacji ofertę naszego konsorcjum.